Praha Hotel

Dinh Cậu

“Quá đẹp về vị trí để nói lên rằng nó thật sự ý nghĩa với những ai muốn thể hiện sự quan tâm của mình đến văn hóa và lịch sử của hòn đảo này.” – JonhPham